%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج برگزار می کند:

🌸 جشن اهداء بورس تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد🌸

⬅️ چهارشنبه  ۷ مهر۹۵
ساعت ۸:۳۰ صبح
سالن همایش های اتاق یاسوج