به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج چهارمین نشست امسال زیرگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار شد.

 

در این نشست رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت، مشاور کمیسیون های اتاق، معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی، کارشناس صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دبیر اجرایی اتاق بازرگانی یاسوج حضور داشتند.

 

بر اساس مصوبات شورای گفت و گو و گارگروه توسعه صادرات غیر نفتی مقرر شد که برنامه صادرات غیر نفتی استان به تفکیک سازمانهای مربوطه تهیه شود و هر یک از این سازمانهای در جلسات زیر گروه شورای گفت و گو پیش نویس این برنامه ها را ارائه دهند تا اشکال و ایرادات آن بررسی شده و در جلسات آینده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه شوند.

در این نشست نماینده های سازمان های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تفکیک به ارائه گزارش پیشرفت تهیه برنامه های صادراتی خود پرداختند و اعضای این نشست در خصوص آن اظهار نظر کرده و جزئیات آن را بررسی کردند.

IMG_7531 IMG_7534 IMG_7536 IMG_7537