• به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج هیئت بازرگانی و تجاری استان کهگیلویه وبویراحمد جهت تبادل مناسبات تجاری و بازرگانی استان، با بخش خصوصی و دولتی روسیه، به ریاست دکتر خادمی استاندار محترم و همراهی جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج و ۲۴ نفر از مسئولین دولتی و بخش خصوصی استان وارد این کشور شده است.
  • این هیئت با برنامه ریزی های چند ماهه اتاق بازرگانی یاسوج و با توجه به تصمیم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان جهت آشنایی با تجار و بازارهای هدف جدید در حوزه کشورهای cis، به کشور روسیه اعزام شدند.
  • این هیئت دیروز میهمان ضیافت نهار استانداری امسک بوده است.
  • گزارش تصویری: