به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار آموزشی بازاریابی داخلی به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« بازاریابی داخلی » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

مدرس این دوره آموزشی که با استقبال خوب فعالان اقتصادی، مشاوران تجاری، تولیدکنندگان، تجار، دانشجویان و دیگر علاقمندان مواجه شد، استاد یاسر تیموری اصل (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان) بود.

گفتنی است در این سمینار مباحثی از جمله مقدمه و اهمیت موضوع بازاریابی داخلی، بازاریابی و عناصر آمیخته بازاریابی، بازاریابی داخلی و تعریف آن، مدلهای موجود در بازاریابی داخلی، فرایند بازاریابی داخلی وعناصر بازاریابی داخلی تدریس شد.