میزان کل تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها بنا به اعلام بانک مرکزی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۲۵.۳ درصد افزایش یافته است.

کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در ۹ ماهه سال جاری ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

بر این اساس از این میزان ۸.۸ درصد به بخش کشاورزی،۳۰.۳ به بخش صنعت و معدن و ۱۳.۲ درصد به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است.

تسهیلات پرداخت شده در این مدت نسبت به ۹ ماه سال گذشته از ۲۵.۳ درصد رشد برخوردار شده است.همچنین میزان این افزایش در بانک‌های دولتی، خصوصی شده و خصوصی به ترتیب ۲۴ ، ۹.۲ و ۴۲.۸ درصد بوده است.

بنا به این گزارش کل تسهیلات پرداخت شده در آذر ماه ۲۲۷.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۲۱ درصد رشد داشته است.