رئیس

فرامرز خوبانی

دبیر

سیده پریسا صداقتی نیا

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

اعضا کمیسیون رقابت ، خصوصی سازی، سرمایه گذاری و سلامت اداری:

 عزیزالله رحیمی، عبدالحسین تقویان، فتاح جاودانه

متن معرفی

متن وظایف کمیسیون

رئیس کمیسیون : منوچهر یاری تل‌زالی

دبیر کمیسیون: ایمان رمضانی

اعضای کمیسیون :

عبدالحسین تقویان، فرامرز خوبانی، عزیز اله رحیمی، جبار کیانی پور

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴

تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴