متن معرفی

متن وظایف کمیسیون

رئیس کمیسیون : منوچهر یاری تل‌زالی

دبیر کمیسیون: ایمان رمضانی

اعضای کمیسیون :

عبدالحسین تقویان، فرامرز خوبانی، عزیز اله رحیمی، جبار کیانی پور

تلفن: ۰۷۴۳۳۳۳۷۹۵۳

فکس: ۰۷۴۳۳۲۳۴۳۵۳