جبار کیانی‌پور

رئیس اتاق

هیئت رئیسه

شماره تماس:

پست الکترونیک :
مدیرعامل شرکت ساختمانی معدنی گداریاسوج، رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان، عضو اسبق هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ، سه دوره رئیس اتاق بازرگانی یاسوج،عضو هیئت مدیره سندیکای پیمانکاران
منوچهر یاری تل زالی

نایب رئیس اتاق

هیئت رئیسه

شماره تماس: 07433222926

پست الکترونیک : manochehryari224@gmail.com
مالک و مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی عمارت گستر آویشن، مالک شرکت فنی و مهندسی سامان بستر جنوب، عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی بویراحمد ( تیم فوتبال بویراحمد)، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی یاسوج، عضو کارگروه واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی استان، عضو کارگروه استاندارد در استان، عضو هیئت تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی استان
چیزی یافت نشد