غلامحسین شافعی ریاست پارلمان بخش خصوصی در دوره هشتم فعالیت پارلمان بخش خصوصی را بر عهده گرفت.

نشست هیات نمایندگان اتاق ایران برای انتخاب رئیس اتاق ایران برگزار شد.

 از ۴۴۹ نفر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران،‌۴۰۱ نفر در این نشست شرکت کردند. ۴ نفر رای ندادند و ۵ رای نیز آرای مخدوش به صندوق انداختند.

بنابراین ۳۹۷ رای به گلدان ریخته شد که ناظران ۳۹۲ رای را به رسمیت شناختند.

بر این اساس با انتخاب اعضای هیات نمایندگان غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد.

غلامحسین شافعی موفق شد ۱۹۸ از آرای هیات نمایندگان را به دست بیاورد و مسعود خوانساری با ۱۹۴ رای موفق به پیروزی در انتخابات نشد.

محسن جلالپور پس از ۱۴ ماه فعالیت به عنوان رئیس اتاق ایران، به دلیل عارضه قلبی از سمت خود استعفا داد تا انتخابات میان دوره ای برای جانشینی او برگزار شود.