ب نشست چگونگی واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بخش خصوصی به ریاست سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

در این نشست حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در کل کشور تعداد ۸۱ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام وجود دارد که دولت به تنهایی قادر به تکمیل آن‌ها نیست.

این مسؤول گفت: همه این پروژه‌ها طبق پیش‌بینی و برآوردی که شده برای تکمیل به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات نیاز دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دولت معتقد است که با این اعتباراتی که اکنون وجود دارد ۱۵ سال دیگر طول می‌کشد تا پروژه‌ها تکمیل شوند که بسیار زمان‌بر خواهد بود.

نوروزی بیان کرد: در استان ما به نوبه خود مکلف هستیم که گزارشی از وضعیت این پروژه‌ها در زمینه میزان اعتبارات مورد نیاز و دیگر مشخصات به دولت ارائه دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: قرار بر این شده که مدیران هر دستگاه که چنین پروژه‌هایی دارند شناسنامه‌ای از پروژه‌ها و میزان و برآورد اعتباراتی که نیاز است و چگونگی برگشت سرمایه در صورت واگذاری به بخش خصوصی ارائه کنند.

این مسؤول گفت: قبل از هر چیز نشستی با سرمایه‌گذاران خواهیم داشت تا مدیران ابتدا طرح‌ها را با مشخصات کامل برای سرمایه‌گذار معرفی کنند.

نوروزی با بیان مشوق‌هایی که دولت برای این گونه طرح‌ها در نظر گرفته است، اظهار کرد: مشوق‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران برای ورود به طرح‌های نیمه‌تمام از جمله در مناطق محرومی مثل کهگیلویه و بویراحمد در نظر گرفته شده تا به این طرح‌ها ورود پیدا کنند.