تدوین نقشه راه تجارت با کشورهای هدف، یکی از برنامه‌های اعلام شده سازمان توسعه تجارت در سال جاری است که در این راستا معاون این سازمان از تدوین این نقشه راه برای ۲۸ تا ۳۰ کشور طرف تجاری ایران خبر داده است. محمدرضا مودودی با بیان این‌که نقشه‌های راه در حال تدوین از ویژگی‌های راهبردی تجارت برای تولید‌کنندگان، صادر‌کنندگان و تجار ایرانی است، گفت: در تدوین نقشه‌های راه تجارت سه فاکتور کشور هدف، گروه‌های کالایی و خدماتی و شرکت‌های صادراتی مدنظر قرار گرفته تا برای اولین‌بار با این دسته‌بندی یک نمای تمام‌قد از کشورهای طرف تجارت با ایران به تجار ارائه شود. وی با بیان اینکه تاکنون بخش مناسبی از فرآیند تدوین نقشه‌های راه طبق برنامه در حال طی شدن است، افزود: تا به حال ۲۸ تا ۳۰ کشور هدف شناسایی شده که براساس گروه‌های کالایی مزیت‌دار دسته‌بندی می‌شوند. همچنین شرکت‌های بزرگ صادراتی در حال برنامه‌ریزی هستند تا بتوان آنها را تقویت کرد و در مسیر تجارت با کشورهای هدف بهره لازم را از آنها برد.
ایسنا