پنج‌شنبه در روزی که روند کاهشی دلار متوقف شد، سکه دومین روز کاهشی خود را پشت‌سر گذاشت تا یک کانال قیمتی دیگر پایین بیاید. در ششمین روز هفته، دلار با ۲تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۴۷۵ تومان رسید تا اولین افزایش آن پس از ۳ افت متوالی ثبت شود. برخلاف افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی ۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد تا دومین کاهش کانالی پی در پی را تجربه کند و به قیمت یک میلیون و ۲۷ هزار تومان برسد. نزول اونس در ساعات ابتدایی روز پنج‌شنبه عامل اصلی افت قیمت سکه بود. ثبت ۲ افت کانالی پیاپی سکه موجب شد افزایش هفتگی آن تا ۲ دهم درصد پایین بیاید. سکه در ۴ روز ابتدایی هفته در مسیر افزایشی قرار داشت و تا کانال یک میلیون و ۴۰ هزار تومان بالا رفته بود. پایین آمدن بهای اونس تا ساعت ۳ بعدازظهر روز جمعه موجب شد انتظارات افزایشی در میان معامله‌گران سکه به‌رغم رشد هفتگی آن کم‌رنگ‌تر شود؛ در بازار ارز نیز مقاومت دلار در انتهای هفته گذشته موجب شد انتظارات معامله‌گران ارزی تغییر کند و بیشتر فاز افزایشی به خود بگیرد. این در حالی است که دلار در ۲ هفته گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده است.

حبس بازه‌ای دلار

هفته گذشته، عمده معاملات دلار در بازه ۳هزار و ۴۷۰ تا ۳ هزار و ۴۹۳ تومان انجام شد و این ارز تنها روز پنج‌شنبه برای لحظاتی توانست از این حبس بازه‌ای خارج شود. در سومین هفته کاری فروردین‌ماه، قیمت روزانه شاخص ارزی نیز در دامنه ۳ هزار و ۴۷۳ تومان تا ۳ هزار و ۴۹۰ تومان محبوس شده بود. دلار، شنبه گذشته با ۵ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۴۸۵ تومان رسید تا کار خود در هفته گذشته را با رشد قیمت آغاز کند. یکشنبه، این ارز ۵ تومان افزایش دیگر را تجربه کرد و به قیمت ۳ هزار و ۴۹۰ تومان رسید. رسیدن شاخص ارزی به محدوده قیمتی ۳ هزار و ۴۹۰ تومان در روز یکشنبه، برخی معامله‌گران را امیدوار کرد که روز دوشنبه این ارز از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کند. با این حال، روز دوشنبه دلار تغییر مسیر داد و وارد فاز کاهشی شد. در سومین روز هفته، شاخص ارزی با ۵ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۴۸۵ تومان رسید. به گفته فعالان،‌ ناتوانی دلار در عبور از نقطه ۳ هزار و ۴۹۳ تومان موجب شد که معامله‌گران ارزی در موقعیت فروش قرار بگیرند و قیمت در مسیر کاهشی قرار بگیرد. سه شنبه و چهارشنبه کاهش قیمت دلار ادامه یافت و این ارز تا محدوده ۳ هزار و ۴۷۰ تومان پایین آمد. در چهارمین روز هفته، بهای دلار با ۲ تومان افت به قیمت ۳ هزار و ۴۸۳ تومان رسید. چهارشنبه نیز این ارز ۱۰ تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۴۷۳ تومان رسید. به این ترتیب، دلار روز چهارشنبه به کف بازه‌ای که در آن زندانی شده بود، نزدیک شد. این موضوع موجب شد این انتظار در میان برخی معامله‌گران ایجاد شود که دلار روز پنج‌شنبه از کف این محدوده خارج شود. این انتظار در ساعات ابتدایی روز پنج‌شنبه تا حدی محقق شد و دلار تا قیمت ۳ هزار و ۴۶۶ تومان پایین آمد، با این حال معامله‌گران به سرعت در موقعیت خرید قرار گرفتند و شاخص ارزی توانست به محدوده ۳هزارو ۴۷۰ تومان بازگردد. بازگشت دلار این زمینه را فراهم آورد که برای دهمین روز متوالی در حبس بازه‌ای باقی بماند.
خروج از بازه یا افزایش؟
مقاومت دلار در برابر خروج از محدوده ۳هزار و ۴۷۰ تومانی در روز پنج‌شنبه موجب شده انتظارات افزایشی در بازار ارز کمی بیشتر شود. در این حالت،‌ این تصور در بازار ارز میان معامله‌گران وجود دارد که دلار روز شنبه مقداری به سوی محدوده ۳هزار و ۴۹۰ تومان حرکت خواهد کرد. با این حال، کمتر معامله‌گری انتظار دارد که روز شنبه دلار از محدوده ۳هزار و ۴۹۰ تومان عبور کند و وارد کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان شود. عامل مهم دیگری که برخی معامله‌گران ارزی را به افزایش قیمت دلار امیدوار می‌کند، کاهش بهای اونس در بازارهای جهانی است که معمولا با افزایش خرید ارز ازسوی معامله‌گران سکه در بازار داخلی پاسخ داده می‌شود. این در حالی است که برخی دیگر از فعالان اعتقاد دارند که نیروی افزایشی خاصی در بازار ارز وجود ندارد و تحت‌تاثیر همین موضوع ممکن است دلار روز شنبه کاهش قیمت را تجربه کند.
پایان سرد سکه
در ۴ روز ابتدایی هفته گذشته سکه تمام بهار آزادی در مسیر افزایش قرار داشت و توانست دو کانال افزایش قیمت را تجربه کند. با این حال، در ۲ روز انتهایی هفته سکه ۲ کاهش قیمت ۸ هزار تومانی را تجربه کرد تا ۲ کانال افزایش ابتدای هفته تا حد زیادی جبران شود. شنبه گذشته، سکه تمام بهار آزادی با ۶ هزار تومان افزایش از کانال یک میلیون و ۲۰ هزار تومان بالا آمد و به قیمت یک میلیون و ۳۱ هزار تومان رسید. یکشنبه و دوشنبه فلز گرانبهای داخلی ۸ هزار تومان افزایش دیگر را تجربه کرد و به قیمت یک میلیون و ۳۹ هزار تومان رسید. روز سه‌شنبه سکه ۴ هزار تومان افزایش دیگر را تجربه کرد تا از کانال یک میلیون و ۳۰ هزار تومان نیز عبور کند و به قیمت یک میلیون و ۴۳ هزار تومان برسد. نرخ فروش روز سه شنبه، بالاترین قیمت سکه از اواسط بهمن ۹۳ بود. رشد بهای اونس در بازارهای جهانی مهم‌ترین عاملی بود که در ۴ روز ابتدایی هفته به افزایش ۲ کانالی سکه کمک کرد. با این حال، از روز چهارشنبه با تغییر جهت بهای اونس در بازارهای جهانی، سکه تمام نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت. سکه در ۲ روز انتهایی هفته ۲ کاهش ۸ هزار تومانی را تجربه کرد تا با قیمت یک میلیون و ۲۷ هزار تومان به کار خود در سومین هفته فروردین‌ماه خاتمه دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد