بیست و هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، عصر روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴با حضور اعضای محترم کمیته ماده ۷۶ و نمایندگانی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق تعاون ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، شرکت لاله فام یزد، موسسه محلاتی و همکاران و همچنین سازمان سرمایه گذاری خارجی برگزار شد.

در این جلسه، دو دستور با موضوعات “بررسی مراتب اعتراض مبنی بر عدم اجرای مفاد قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و قراردادهای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در رسیدگی مالیاتی شرکت های پیمانکار خارجی” و”مراتب درخواست ابطال بخشنامه شماره ۸۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ در خصوص رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر شناسایی درآمد از تقبل زیان توسط سهامداران شرکت از محل جاری شرکا” مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات یاد شده، در خصوص دستور جلسه اول مقرر گردید که موسسه محلاتی متن دستورالعملی را به منظور شفافیت در اجرای مفاد قانون مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و قراردادهای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در رسیدگی مالیاتی شرکت های پیمانکار خارجی تهیه و ظرف دو هفته به دبیرخانه ارسال نماید تا با برگزاری جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور بررسی و نتیجه به کمیته ماده ۷۶ منعکس و نهایتاً به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود. در خصوص دستور جلسه دوم نیز مقرر گردید که موضوع از مسیر دیوان عدالت اداری طی شود.