آیین‌نامه اجرای طرح الکترونیکی کارنه تیر«ET» با هدف تسهیل روند ترانزیت، تجارت و کاهش خطر‌پذیری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گمرک ایران امضا شد.

محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران در مراسم امضای این آیین‌نامه با اشاره به اینکه در حال حاضر این سند تنها بین ایران و ترکیه به امضا رسیده است، گفت: ایران و ترکیه به‌عنوان دو کشور پیشرو در جهت الکترونیکی کردن فرآیند ترانزیت و امور گمرکی اقدام به امضای این سند کردند که طبق پیش‌بینی‌ها، این سند از ۱۱ تا ۱۴ آبان سال جاری عملیاتی خواهد شد. وی همچنین نهایی شدن این سند را بیانگر هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مربوط دانست و گفت: دوران پساتحریم، وضع اقتصادی کشور و از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی ایران می‌طلبد که اقدام جدی برای تسهیل تجارت و حمل‌و‌نقل انجام دهیم و امیدواریم بتوانیم با الکترونیکی شدن روند ترانزیت تا حد زیادی از میزان خطرپذیری این مسیر بکاهیم و نظارت را تقویت کنیم. مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه امروز بیش از ۷۰ کشور دنیا براساس سند«کارنه تیر» رفتار می‌کنند، گفت: تاکنون هر کامیونی وارد کشوری می‌شد یک برگ از دفترچه کارنه آن کنده می‌شد و پس از جمع‌آوری، آنها را به ژنو که مقر اصلی است می‌فرستادند. این موضوع در حقیقت فرآیند ترانزیت را طولانی و پیچیده می‌کرد که اکنون با امضای آیین‌نامه اجرایی پروژه الکترونیکی تیر، روند ترانزیت و امور گمرکی در مدت زمان کوتاه‌تری دنبال خواهد شد. وی افزود: اجرای این سند می‌تواند از میزان خطرپذیری و ریسک کار بکاهد و در حقیقت روند نظارت را آسان‌تر می‌کند. از سوی دیگر با الکترونیکی شدن امور مربوط به کارنه تیر می‌توان در لحظه از وضعیت کامیون‌ها مطلع شد. امنیت، سرعت و دقت لازم برای امور ترانزیتی فراهم و زمینه برای پیوستن ایران به «ET» آماده شده و به‌زودی شاهد این اتفاق خوشایند خواهیم بود. سیدحسن ضیایی، رئیس کارنه تیر اتاق ایران هم درباره این سند گفت: پس از امضای این سند آن را به دبیرخانه سازمان ملل در ژنو می‌فرستیم که پس از اعلام وصول، قابلیت اجرا می‌یابد.