نشست تخصصی هدف گذاری صادرات جهت تهیه برنامه استراتژی، راهبردی وتوسعه صادرات استان در اتاق یاسوج برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج نشست زیر گروه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضورمدیر کل اقتصادی استانداری، مدیر کل میراث فرهنگی، رئیس اتاق بازرگانی، معاون دفتر اقتصادی استانداری، معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان، رئیس اداره خارجی سازمان صنعت ، معدن وتجارت، معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن وتجارت، عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان، معاون امور گمرک اداره گمرک استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی یاسوج برگزار گردید.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در ابتدای این نشست اظهار داشت: در عصر جدید اقتدار یک مملکت در صادراتش می باشد و نشانه پیشرفت آن میزان حضور در بازارهای بین المللی است.

جبار کیانی پور ادامه داد: با توجه به اسناد بالا دستی و برنامه های توسعه ای که باید در حوزه های مختلف نقش آفرینی کنند یکی از حوزه هایی که با وجود منابع خدادادی و فرصت های موجود در استان کهگیلویه و بویراحمد ناموفق بوده است حوزه صادرات غیر نفتی در این استان می باشد.

کیانی پور در ادامه با اشاره به جلسات قبل کارگروه توسعه صادرات استان افزود: در آخرین جلسه این کارگروه تصمیم گرفته شد که برای بهبود توسعه صادرات غیر نفتی ، ظرفیت ها و توانمندی های استان را هدف گذاری و شناسایی کنیم و راهکارهای افزایش صادرات غیر نفتی استان را پیدا کرده و ارائه کنیم.

رئیس اتاق یاسوج در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: صادرات غیر نفتی امری بسیار حساس می باشد که امیدواریم دولتمردان در دولت تدبیر و امید آن را در استان جدی گرفته تا شاهد پیشرفت چشمگیری در این خصوص در استان کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

وی ادامه داد: توسعه صادرات غیر نفتی در بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی استان نقش بسزایی خواهد گذاشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج در پایان این نشست مصوب شد مستندات برنامه راهبردی توسعه صادرات توسط سازمان صنعت ، معدن وتجارت لازم در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود تا در مورد کلیات آن تصمیم گیری لازم بعمل آید.

همچنین مصوب گردید سازمان جهاد کشاورزی استان ،سازمان صنعت، معدن وتجارت استان و اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ظرفیتهای شناخته نشده حوزه صادرات بخش مربوطه خود را مورد بررسی قرار داده و گزارشی در این خصوص در جلسه شورای گفتگو ارائه نمایند.

همچنین مقرر گردید کشورهای هدف صادرات استان مورد بازنگری و شناسایی مجدد قرار گرفته تا به منظور شناخت بازارهای صادراتی برنامه ریزی جدیدی در این خصوص صورت گیرد.