به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار مدیریت ریسک در واحدهای تولیدی به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان« مدیریت ریسک در واحدهای تولیدی » و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان برگزار کرد.

واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.

مدرس این دوره آموزشی که با استقبال خوب فعالان اقتصادی، مشاوران تجاری، تولیدکنندگان، تجار، دانشجویان و دیگر علاقمندان مواجه شد، استاد شهرام بیات (از اساتید موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران بود.

گفتنی است در این سمینار مباحثی از جمله تعاریف و مفاهیم (ریسک ، خطر ، ارزیابی و ارزشیابی ریسک)، انواع ریسک ها در سازمان، محیط سرمایه گذاری و ریسک، فرآیند مدیریت ریسک و اجزای آن ، متدولوژی برای مدیریت ریسک (تجربه، چک لیست، استاندارد)، تحلیل مقدماتی خطر، (مزایا و معایب) تکنیک HAZOP وFTA در سازمان (مزایا و معایب)، تحلیل حالات خرابی و آثار آن FMEA، روش نمونه محاسبه ریسک، ارزشیابی اقدامات کاهش ریسک، نمونه عملی از اجرای فرآیند شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت، دستورالعمل ایزو در مدیریت ریسک و مطالعه موردی” ارزیابی ریسک یک واحد تولیدی” تدریس شد.