وزیر جهادکشاورزی گفت: مشکل جدی ما بهره وری پایین در بخش کشاورزی از جمله بهره وری پایین در مصرف آب است.

ایرنا، محمود حجتی در بازدید از دو شرکت کشت و صنعت در شهر زرنق از توابع شهرستان هریس افزود: در راستای راهبرد جهاد کشاورزی در افزایش عملکرد تولید به اتکای بهره وری، از فعالیت ها و اقدامات کشاورزان در بهبود بهره وری پشتیبانی و حمایت می شود.

وی بر استفاده صحیح از منابع آب موجود و افزایش راندمان بهره وری آب با توسعه روش های جدید از جمله آبیاری تحت فشار و همچنین لزوم افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی تاکید کرد.

حسن یحیوی فرماندار شهرستان هریس نیز در این بازدید به اولویت ها و مسایل ویژه در راستای توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و خواستار رفع مسائل و موانع موجود در بخش کشاورزی این شهرستان شد.

شهر زرنق که در قدیم به زرنک معروف بوده در لغت به معنی یک جرعه آب است که در اوایل سال ۱۳۷۳از روستا به شهر تبدیل شد.

زرنق یکی از شهرهای شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی است که تا مرکز استان یعنی تبریز ۸۹ کیلومتر فاصله دارد.

خیار، گندم و جو و علوفه از محصولات اصلی این شهر است.

زرنق از لحاظ تولیدات کشاورزی در حد مناسبی است به طوریکه ۲۵ درصد گندم استحصالی شهرستان از زرنق می باشد.