سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۴ از مصوبه دیروز این کمیسیون برای افزایش ۲۲ درصدی مالیات بر مشاغل در سال ۹۴ خبر داد.

محمدمهدی مفتح در نشست خبری دیروز خود اظهار کرد: در بخش مالیات عمده موارد عینا بر اساس پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مصوب شد از جمله مالیات بر مستغلات، مالیات بر ارث و مالیات اتفاقی تغییری نکرد؛  اما کمیسیون تلفیق مالیات بر مشاغل را با رشد ۲۲ درصدی به تصویب رساند.
مفتح افزود: پیش‌بینی عملکرد مالیات بر مشاغل در سال ۹۳، سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که دولت در لایحه بودجه ۹۴ این رقم را ۳۶۰۰ میلیارد یعنی با افزایش ۱۸/۷ درصدی پیش‌بینی کرده و کمیسیون تلفیق هم آن را به ۳۷۸۰ میلیارد تومان یعنی با رشد ۲۲ درصد افزایش داد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۴ همچنین گفت که برخی موارد در زمینه مالیات از جمله مالیات بر حقوق که مستلزم تعیین میزان افزایش حقوق است، حقوق ورودی، حقوق ورودی واردات خودرو، عوارض خروج از مرزهای کشور، مالیات بر سیگار و میزان مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون تلفیق مراعا مانده است.
وی درباره ردیف مالیات متفرقه بر درآمد نیز گفت: عملکرد امسال در این زمینه ۶ هزار میلیارد بوده و دولت همین رقم را در لایحه ۹۴ برای مالیات متفرقه بر درآمد پیش‌بینی کرده که کمیسیون تلفیق آن را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۴ یادآور شد: کمیسیون تلفیق همچنین تصمیم گرفت تبصره‌هایی که دولت در لایحه بودجه آورده، اما در قانون دائمی کردن برخی احکام بودجه به تصویب رسیده و مطمئنیم که تایید شورای نگهبان را دارد از متن بودجه ۹۴ حذف کند تا حجم بودجه کم شود و فقط اگر نیاز به اصلاح احکام بود اصلاحات انجام شود.
مفتح درباره حکم بودجه ۹۴ در خصوص تامین قیر رایگان نیز خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد ۵۰۰ هزار تن قیر رایگان در اختیار وزارت راه و بنیاد مسکن به نسبت ۸۰ و ۲۰ درصد قرار گیرد تا به ترتیب برای راه‌های روستایی و بهسازی روستاها اختصاص یابد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۴ با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: مصوب شد وزارت نفت فرآورده‌های نفتی که به صورت قاچاق، کشف و عرضه می‌شود در شبکه بفروشد و ۹۰ درصد آن را به حساب خزانه واریز کند و ۱۰ درصد آن به عنوان دستمزد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری روش فروش سهام و حق اولویت دولت را تعیین و مقرر کرد آنچه دولتی است و باید به فروش برسد از طریق بورس، فرابورس و مزایده فروخته شود. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۴، براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود اراضی مسیل‌های متروکه که در مناطق شهری وجود دارد و احتمال عبور سیل از آنها صفر شده را از طریق مزایده به فروش برساند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس در پاسخ به سوالی درباره افزایش میزان درآمدهای مالیاتی در سال ۹۴ بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ارقام افزوده شده به درآمد مالیاتی زیاد و قابل توجه نیست و نکته مهم این است که ما نرخ مالیات را تغییر ندادیم، بلکه نرخ ثابت است و پایه‌های مالیاتی افزایش می‌یابد. مجلس هم این موضوع را با دقت تمام بررسی کرده البته ما معتقدیم دولت هم کار کارشناسی خوبی انجام داده، اما هنوز انتظار داریم این ارقام بیشتر باشد. گزارش رئیس سازمان مالیاتی هم این بوده که ۲۰ درصد فرار مالیاتی داریم و باید روش‌هایی وجود داشته باشد که جلوی آن گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۴ در پایان در پاسخ به سوال دیگری در مورد میزان معافیت‌های مالیاتی، یادآور شد: درست است که تعداد معافیت‌های مالیاتی زیاد است و باید آن را کمتر کنیم، اما معافیت‌هایی که توجیه اقتصادی دارد باید استمرار یابد.