شاتا: در ۵ ماه نخست امسال صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات فنی و مهندسی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۴ درصد رشد داشته است.
بر این اساس در این مدت، میزان صادرات کالاهای غیر نفتی از لحاظ وزنی به ۳۱ میلیون و ۸۵۸ هزار تن رسید.
شاتا: در ۵ ماه نخست امسال صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات فنی و مهندسی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۴ درصد رشد داشته است.
بر این اساس در این مدت، میزان صادرات کالاهای غیر نفتی از لحاظ وزنی به ۳۱ میلیون و ۸۵۸ هزار تن رسید.
مهم‌ترین اقلام صادراتی شامل پروپان مایع شده به ارزش ۹۰۸ میلیون دلار، متانول به ارزش ۷۱۷ میلیون دلار، بوتان مایع شده به ارزش ۶۶۲ میلیون دلار، قیر نفت به ارزش ۵۲۰ میلیون دلار و پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۵۱۲ میلیون دلار بوده است. این گزارش حاکی است، پنج بازار نخست صادراتی کشور به ترتیب، چین با ۳ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار، عراق با ۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۷۸ میلیون دلار و هند با ۸۸۴ میلیون دلار است.