گمرک ایران اعلام کرد: به استناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام می‌شود.

 گمرک ایران به خبر گلایه صادرکنندگان از صدور بخشنامه های وضع عوارض صادارتی واکنش نشان داد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص خبر گلایه های صادرکنندگان از صدور بخشنامه های وضع عوارض صادارتی اعلام کرد: به استناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می گردد.

بنا بر اعلام گمرک، بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکورنیز به تصویب شورای اقتصاد می رسد.