- اتاق بازرگانی٬صنایع٬معادن و کشاورزی یاسوج - http://yasoujccim.ir -

اطلاع رسانی/ اطلاعیه وزارت کشاورزی عراق مبنی بر واردات برخی اقلام