636486807967226596

ای قدس ای شهر خدا آزاد می خواهیم تو را…

«روز قدس فریاد آزادیخواهی ملت مظلوم فلسطین است»

فعالین اقتصادی، تجار و بازرگانان استان کهگیلویه و بویراحمد در آخرین جمعه رمضان المبارک، در کنار آحاد مردم استان در راهپیمایی این روز شرکت و همبستگی و حمایت خود را از مقاومت و پایداری مردم فلسطین تا آزادسازی سرزمین قدس شریف، اعلام می کنند.