به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج، چهارمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج که از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷ آغاز شده بود، با شرکت ۹۰ درصدی واجدین شرایط، ساعت ۱۸ پایان یافت و نتیجه توسط هیئت نظارت بر انتخابات یاسوج به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران ارسال شد که پس از تایید این انجمن نتایج به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

امسال برای اولین بار در یاسوج همزمان با سراسر کشور رای‌گیری در انتخابات اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به صورت کاملا الکترونیکی انجام شده است.