لیست رای دهندگان چهارمین دوره انتخابات اتاق‌ یاسوج بر اساس شرایط و ضوابط انجمن نظارت بر انتخابات

را از اینجا دانلود نمایید

 

http://voter.chambertrust.ir/List.aspx?Branch=7956