«جشنواره بین‌المللی تجربیات برتر کارآفرینی» به همت «اتاق بازرگانی بوشهر» در بهمن ماه ۹۷ در شهر بوشهر برگزار شد.
این جشنواره یک روزه در سه بخش برگزار شد. صبح رئیس اتاق بازرگانی بوشهر، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، مشاور ارشد توسعه و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی دولت عمان، کاردار سفارت تاجیکستان و جمعی دیگر از اساتید و صاحب‌منصبان درباره مفهوم کارآفرینی و چالش‌ها و راه‌کارهای آن در ایران سخنرانی کردند.
دو بخش دیگر، در نوبت بعدازظهر و با حضور چنگیز هاشمی نایب رئیس اتاق یاسوج برگزار شد و به بررسی تخصصی‌تر کسب و کارهای نوین و مفهوم کارآفرینی در سویه‌های مختلف خود اختصاص داشت که مورد استقبال گسترده‌ای از سوی گروه‌های سنی و اجتماعی مختلف قرار گرفت.