از ۳۰ آبان تا ۶ آذر، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، هفته بسیج نامگذاری شده است.
در پنجم آذر سال ۱۳۵۸، امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی، فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر فرمود.

D1736166T15930084(web)(b)