در پی انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد، هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق یاسوج این انتخاب را به آنها تبریک گفتند. متن پیام در ادامه می آید:

اعضای محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد

انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ، امید است هیات مدیره جدید نهایت تلاش خود را در جهت رعایت مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مصوبات قانونی مرتبط بکار بسته و همچون گذشته منشأ خدمات خیر و سازنده برای نظام مهندسی استان بوده و تجارب ارزشمندتان مورد استفاده و رهگشای امور این سازمان قرار گیرد .

توفیقات روزافزون شما را در نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت به ملت شریف استان، از درگاه حضرت احدیت مسئلت می نماییم .

هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج