🔹 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با ارسال پیامی مصیبت وارده را به بابک درست مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاه های بین المللی استان تسلیت گفت.
◾️کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
جناب آقای بابک درست
مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاه
های بین المللی استان
بدینوسیله ضمن تسلیت مصیبت وارده، ازخداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا، مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر خانواده محترمتان همراه با سلامتی وحسن عاقبت طلب می کنیم.
روحش شاد و یادش گرامی باد…
«جبار کیانی‌پور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج»