به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج همایش آموزشی،  “ استارت آپ و کارآفرینی”  به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، دوره آموزش یک روزه ای را تحت عنوان« استارت آپ و کارآفرینی» و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان، در سالن همایش های ساختمان این اتاق برگزار کرد.
واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.
گفتنیست در این همایش آموزش مباحثی از جمله پیدایش تا بلوغ یک استارت آپ، شکل گیری ایده، تبدیل ایده به مدل کسب و کار مجاب کننده، یافتن و شناخت رقبا، ساخت تیم رویایی، تاسیس و معرفی برند از طریق شبکه های اجتماعی، جذب و تثبیت مشتری، حقوق مالکیت، تامین مالی استارتاپ و دام هایی که باید از آن ها اجتناب کرد، توسط اباذر براری(از اساتید برجسته  موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) تدریس گردید.
همچنین چنگیز هاشمی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز در ابتدای این برنامه به مقدمه ای بر کارآفرینی و استارت آپ ها پرداخت.
در پایان نیز پنل تخصصی و گفتگو با  فعالین و مدیران پارک علم و فناوری استان تشکیل گردید.