گزارش تصویری حضور سعود بن احمد خالد البروانی سفیر کشور عمان در یاسوج که به دعوت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است.

سفیر کشور عمان در اولین برنامه حضور خود در یاسوج به همراه رئیس و نواب رئیس اتاق بازرگانی استان با استاندار کهگیلویه و بویراحمد دیدار کرد.

پس از این نشست، سعود بن احمد خالد البروانی به همراه رئیس و نواب رئیس اتاق بازرگانی استان از مجتمع تولیدی دنا صنعت بازدید به عمل آورد.

این هیئت پس از بازدید از مجموعه دنا صنعت، از دو مجتمع تولیدی موفق استان یعنی سینره و زردبند بازدید به عمل آوردند و از نزدیک محصولات و روند تولید آنها را مشاهده کردند.

در پایان نیز و در اصلیترین برنامه حضور سفیر عمان در استان، نشست سعود بن احمد خالد البروانی با فعالین اقتصادی استان و مدیران دولتی استان در سالن جلسات اتاق بازرگانی یاسوج برگزار گردید.