به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج سمینار آموزشی، تخصصی “ اخلاق حرفه ای در تجارت ”  به همت واحد آموزش اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج برگزار شد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود، سمینار یک روزه ای را تحت عنوان«اخلاق حرفه ای در تجارت» و با دعوت ازبازرگانان، فعالین اقتصادی استان، واحدهای صنعتی استان، دانشجویان و علاقه مندان، در سالن همایش های ساختمان این اتاق برگزار کرد.
واحد آموزش اتاق بازرگانی یاسوج با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی اتاق ایران ماهانه سمینارهایی را با موضوعات مختلف اقتصادی در سطح استان و با دعوت از فعالین موفق اقتصادی و اساتید برجسته کشوری برگزار می کند.
گفتنیست در این سمینار مباحثی از جمله کلیات و مفاهیم کلیدی در باب اخلاق، رویکرد کلی مفهوم اخلاق در کسب و کار و تفاوت های آن با نگرش های دینی و فلسفی در اخلاق، تعریف اخلاق در کسب و کار، مروری بر مدل ها و مبانی رقابت پذیری مبتنی بر اخلاق و مسئولیت اجتماعی بنگاهها و کسب و کارها در رقابت پذیری توسط دکتر حسام زند حسامی (مولف، مترجم و از اساتید برجسته موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) تدریس شد.