- اتاق بازرگانی٬صنایع٬معادن و کشاورزی یاسوج - http://yasoujccim.ir -

کمیسیون فناوری اطلاعات، جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان

رئیس

مجتبی اندرزیان

دبیر

آرش موسوی

دبیرخانه

تلفکس: ۳۳۲۳۴۳۵۳ ۷۴تلفن: ۳۳۳۳۷۹۵۳ ۷۴

 اعضای کمیسیون:
کمیسیون فناوری اطلاعات، جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان