هیئت رئیسه چهارمین دوره اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج به ترتیب زیر می باشد.

نام ونام خانوادگی

سمت

 ایمیل

جبارکیانی پور

کیانی پور

رئیس اتاق

 Godaryasuj@yahoo.com

منوچهر یاری تل زالی

نایب رئیس

manochehryari224@gmail.com

عبداله قبادی

????????????????????????????????????

نایب رئیس

 ghobadi.abdollah@yahoo.com

عزیزالله رحیمی

DSC_0056

خزانه دار

Mehrzad34343@gmail.com

فتاح جاودانه

fahtah-javdaneh

منشی هیئت رئیسه

f.javedaneh@yahoo.com