هیئت رئیسه  سومین دوره اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج به ترتیب زیر می باشد.

نام ونام خانوادگی

سمت

 ایمیل

جبارکیانی پور

image001

رئیس اتاق

 Godaryasuj@yahoo.com

چنگیزهاشمی

image020

نایب رئیس اول

 c-hashemi@yahoo.com

عبداله قبادی

image005

نایب رئیس دوم

 ghobadi.abdollah@yahoo.com

علی چراغی

image007

خزانه دار

 alicheraghi28@yahoo.com

قربانعلی رفیعی بلداجی

image026

منشی هیئت رئیسه

ghorbanal.rafei@yahoo.com