جبار کیانی‌پور

رئیس اتاق

هیئت رئیسه

شماره تماس:

پست الکترونیک :
مدیرعامل شرکت ساختمانی معدنی گداریاسوج، رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان، عضو اسبق هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ، سه دوره رئیس اتاق بازرگانی یاسوج،عضو هیئت مدیره سندیکای پیمانکاران
منوچهر یاری تل زالی

نایب رئیس اتاق

هیئت رئیسه

شماره تماس:

پست الکترونیک :
چیزی یافت نشد